Nung hỗn hợp gồm 10 8 gam Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp gồm 10,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là A. 16,6 gam. B. 11,2 gam. C. 5,6 gam. D. 22,4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2Al + Fe2O3 —> Al2O3 + 2Fe 0,4……..0,1 0,2………0,1………………….0,2 0,2 —> m kim loại = mFe + mAl dư = 16,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP