Cho 150 ml dung dịch KOH 1 2M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 150 ml dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là A. 1,2. B. 0,8. C. 0,9. D. 1,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nOH- tổng = 0,39 nAl(OH)3 tổng = 0,09 nOH- = 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl3+ = 0,12 —> x = 1,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP