Trộn 10 8 gam bột Al với 34...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn 10,8 gam bột Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. 80%. B. 90%. C. 70%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 0,4……0,15 8x………3x……………………….9x 0,4-8x……………………………..9x Với H2SO4, bảo toàn electron: —> 3(0,4 – 8x) + 2.9x = 0,48.2 —> x = 0,04 —> H = 8x/0,4 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP