Dẫn luồng khí CO đi qua ống sứ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn luồng khí CO đi ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn luồng khí CO đi qua ống sứ chứa 0,15 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian để nguội, thu được 12 gam chất rắn B gồm 4 chất và 5,6 lít hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 20,4. a) Viết PTHH có thể xảy ra và tính % khối lượng các chất trong A b) Hòa tan hết B bằng một lượng vừa đủ H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch muối C và khí SO2 duy nhất. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch C thu được kết tủa D. Lọc lấy kết tủa D nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn E. Viết các PTHH xảy ra.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP