Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 1M và Cu(NO3)2 0,75M bằng điện cực trơ tới khi khối lượng Catot tăng 28 gam thì dừng lại. Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất) và 0,6m gam hỗn hợp chất rắn không tan. Tính m: A. 20 B. 14,42 C. 13,75 D. 16,8

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,2 và nCu(NO3)2 = 0,15 Dễ thấy mAg = 21,6 < 28 < mAg + mCu = 31,2 nên Ag+ bị điện phân hết, Cu2+ bị điện phân một phần. nCu = (28 – 21,6)/64 = 0,1 Dung dịch sau phản ứng chứa Cu(NO3)2 (0,05) và HNO3 dư (0,4) (Bảo toàn N tính nHNO3) —> nNO = nH+/4 = 0,1 Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO + 2nCu2+ —> nFe phản ứng = 0,2 —> m – 0,2.56 + 0,05.64 = 0,6m —> m = 20 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP