Cho 0 15 mol hỗn hợp rắn X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,15 mol hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,15 mol hỗn hợp rắn X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M thì được dung dịch Y và 7,52 gam rắn gồm 2 kim loại. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được 29,07 gam kết tủa. Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thấy khí NO thoát ra; đồng thời thu được dung dịch Z có khối lượng tăng 4,98 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch z thu được lượng muối khan là: A. 33,86 B. 33,06 C. 30,24 D. 32,26

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt nFeCl3 = 0,8x và nCuCl2 = 0,6x Đặt a, b là số mol Mg, Fe —> nX = a + b = 0,15 (1) Dung dịch Y chứa Mg2+ (a); Cl- (3,6x) —> Fe2+ (1,8x – a) Bảo toàn kim loại: 24a + 56b + 56.0,8x + 64.0,6x = 24a + 56(1,8x – a) + 7,52 (2) AgNO3 dư vào Y: m↓ = 143,5.3,6x + 108(1,8x – a) = 29,07 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,06 b = 0,09 x = 0,05 —> mX = 24a + 56b = 6,48 Δm = mX – mNO = 4,98 —> nNO = 0,05 Bảo toàn electron: 2a + 3b = 0,05.3 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,03 m muối = mMg(NO3)2 + mFe(NO3)3 + mNH4NO3 = 33,06

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP