Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 3 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 3 peptit mạch hở (Ala)3(Val)5 (X), peptit (Y) cấu tạo từ alanin và valin, peptit Z được cấu tạo từ gly và ala (Z có số mắt xích của Gly nhiều hơn Ala). Tổng số liên kết peptit X, Y, Z là 22 và tỉ lệ số mol X : Y : Z = 1 : 2 : 1. Đốt 21,56 gam hỗn hợp T cần 1,23 mol O2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 1 mol KOH và 0,08 mol K2CO3 thu được dung dịch A chỉ chứa muối. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 25,216 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng peptit (Z) trong T là A. 23,96% B. 21,26% C. 20,34% D. 22,14%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dung dịch A chứa K+ (1,16), CO32- (0,128) —> nHCO3- = 0,904 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,952 Quy đổi T thành: C2H3ON: a mol CH2: b mol H2O: c mol mT = 57a + 14b + 18c = 21,56 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,23 nCO2 = 2a + b = 0,952 —> a = 0,264; b = 0,424; c = 0,032 —> nX = 0,008; nY = 0,016 và nZ = 0,008 X: A3V5 (0,008 mol) Y: AxVy (0,016 mol) Z: GnAm (0,008 mol) với n > m Tổng CONH = 7 + (x + y – 1) + (n + m – 1) = 22 nN = 0,008.8 + 0,016(x + y) + 0,008(n + m) = 0,264 —> x + y = 8 và n + m = 9 nA = 0,008.3 + 0,016x + 0,008m nV = 0,008.5 + 0,016y —> nCH2 = nA + 3nV = 0,144 + 0,016x + 0,008m + 0,048y = 0,424 —> 2x + 6y + m = 35 —> 4y + m = 19 Do n > m và n + m = 9 nên m ≤ 4 —> m = 3 và y = 4 là nghiệm duy nhất. Từ đó tính được x = 4 và n = 6 Vậy Z là (Gly)6(Ala)3 (0,008 mol) —> %Z = 21,26%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP