Hỗn hợp X chứa axetilen propin và H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa axeti...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa axetilen, propin và H2 nặng 9,5 gam và có thể tính 10,528 lít. Đun nóng X (xt Ni) thu được hỗn hợp khí Y gồm các hidrocacbon. Dẫn Y qua bình A đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì xuất hiện 47,61 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình A có thể tích 2,24 lít dẫn qua tiếp bình B đựng dung dịch Br2 dư, sau khi kết thúc phản ứng thấy có 1,344 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình B. Biết thể tích khí đều đo ở đktc. Số mol của C2H2 trong X hơn trong Y là: A. 0,05 B. 0,23 C. 0,18 D. 0,13

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong X đặt a, b là số mol C2H2 và C3H4 —> nH2 = 0,47 – a – b —> mX = 26a + 40b + 2(0,47 – a – b) = 9,5 (1) Đặt x, y là số mol C2H2 và C3H4 dư —> m↓ = 240x + 147y = 47,61 (2) Do nH2 phản ứng hết nên: nY = x + y + 0,1 = a + b (3) Bình B giữ lại anken nên: nAnken = 0,1 – 0,06 = 0,04 mol Bảo toàn liên kết pi: 2a + 2b = 2x + 2y + (0,47 – a – b) + 0,04 (4) Giải hệ (1)(2)(3)(4): a = 0,23 b = 0,08 x = 0,18 y = 0,03 —> a – x = 0,05

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP