Cho X là một hợp chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X là một hợp chấ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X là một hợp chất hữu cơ đơn chức (chỉ chứa các nguyên tố C, H, O) tác dụng hoàn toàn với 1 lít dung dịch KOH 2,4M rồi cô cạn thì thu được 210 gam chất rắn khan Y và m gam ancol Z. Oxi hóa không hoàn toàn m gam ancol Z bằng oxi có xúc tác thì thu được hỗn hợp T. Chia T thành 3 phần bằng nhau: – Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. – Phần 2 tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4,48 lít khí (ở đktc). – Phần 3 tác dụng với Na (vừa đủ) thu được 8,96 lít khí (ở đktc) và 51,6 gam chất rắn khan. Tên gọi của X là A. etylfomat. B. propyl axetat. C. metylaxetat. D. etylaxetat.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z là RCH2OH, oxi hóa không hoàn toàn tạo ra T chứa RCHO (a), RCOOH (b), H2O (a + b) và RCH2OH dư (c) Phần 1: nAg = 4a + 2b = 0,4 (1) Hoặc nAg = 2a = 0,4 (1′) Phần 2: nRCOOH = b = 0,2 (2) Phần 3: nH2 = b/2 + (a + b)/2 + c/2 = 0,4 (3) (1)(2)(3) —> Hệ vô nghiệm, loại. (1′)(2)(3) —> a = b = c = 0,2 Chất rắn gồm RCOONa, NaOH, RCH2ONa: m rắn = 0,2(R + 67) + 0,4.40 + 0,2(R + 53) = 51,6 —> R = 29: -C2H5 Vậy Z là C2H5-CH2OH (3a + 3b + 3c = 1,8 mol) nKOH = 2,4 —> Chất rắn chứa XCOOK (1,8) và KOH dư (0,6) m rắn = 210 —> X = 15: -CH3 Vậy X là CH3-COO-CH2-C2H5 (propyl axetat)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP