Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng m gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 45,6. B. 48,3. C. 36,7. D. 57,0.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,15 —> nAl dư = 0,1 nAl(OH)3 = 0,5 —> nAl bđ = 0,5 —> nAl pư = 0,4 —> nFe3O4 = 0,15 —> m = 48,3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP