Nguyên tố R có hóa trị cao nhất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tố R có hóa t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với hiđro. a) Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R trong oxit. b) Trong hợp chất của R với hiđro có tỉ lệ khối lượng mR/mH=16/1. Xác định R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hóa trị trong oxit cao nhất = 3 Hóa trị trong hợp chất với hiđro Hóa trị trong oxit cao nhất + Hóa trị trong hợp chất với hiđro = 8 —> Hóa trị trong oxit cao nhất = 6 và Hóa trị trong hợp chất với hiđro = 2 —> RH2 mR/mH = R/2 = 16/1 —> R = 32 —> R là S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP