Cho 0 85 gam hai kim loại thuộc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,85 gam hai kim...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,85 gam hai kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong nhóm IA vào cốc chứa 49,18 gam H2O thu được dung dịch A và khí B. Để trung hòa dung dịch A cần 30ml dung dịch HCl 1M. a) Xác định 2 kim loại. b) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt kim loại chung là R 2R + 2H2O —> 2ROH + H2 a………………………a…….0,5a ROH + HCl —> RCl + H2O a………..a —> nHCl = a = 0,03 —> MR = 0,85/0,03 = 28,3 —> Na (a mol) và K (b mol) nR = a + b = 0,03 mR = 23a + 39b = 0,85 —> a = 0,02 và b = 0,01 mddA = mR + mH2O – mH2 = 50 C%NaOH = 40a/50 = 1,6% C%KOH = 56b/50 = 1,12%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP