Hỗn hợp M gồm 1 peptit X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm 1 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm 1 peptit X và 1 peptit Y với tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Tổng số liên kết peptit trong 2 phân tử X và Y là 7. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 60 gam glixin và 53,4 gam alanin. Giá trị m là A. 103,5g. B. 113,4g. C. 91,0g. D. 93,6g.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGly = 0,8 và nAla = 0,6 —> Gly : Ala = 4 : 3 X + 2Y —> (Gly4Ala3)k + 2H2O Do tổng số liên kết peptit trong X và Y là 7 nên: 7 < 7k – 1 < 14 —> k = 2. Vậy: X + 2Y —> Gly8Ala6 + 2H2O ………………….0,1…………0,2 m = mGly8Ala6 + mH2O = 93,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP