Khi nung quặng đolomit CaCO3 MgCO3 có lẫn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi nung quặng đolom...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi nung quặng đolomit CaCO3.MgCO3 (có lẫn 8% tạp chất trơ) ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp rắn có khối lượng bằng 67% khối lượng quặng trước khi nung. a) Tính hiệu suất phân hủy quặng. b) Tính % khối lượng từng chất có trong hỗn hợp rắn sau khi nung.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lấy 100 gam quặng —> mCaCO3.MgCO3 = 92 gam —> nCaCO3.MgCO3 = 0,5 Khi nung khối lượng giảm 33% chính là do CO2 thoát ra. —> nCO2 = 100.33%/44 = 0,75 CaCO3.MgCO3 —> CaO + MgO + 2CO2 0,375………………..0,375….0,375….0,75 —> Hiệu suất = 0,375/0,5 = 75% Chất rắn sau phản ứng nặng 100 – mCO2 = 67 gam gồm CaO (0,375 mol), MgO (0,375 mol), CaCO3.MgCO3 dư (0,5 – 0,375 = 0,125 mol) và tạp chất. Từ đó tính % các chất và tạp chất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP