Hòa tan hết a gam oxit kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết a gam ox...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết a gam oxit kim loại M thuộc nhóm IIA bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17.5% thu được dung dịch muối có nồng độ 20%. Xác định công thức oxit kim loại M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chú ý: + Đặt tiêu đề là 1 đoạn đầu của đề bài. + Viết số thập phân bằng dấu phẩy (Vd: 17,5%) Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP