Cho 4 8 gam Mg tan hết trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,8 gam Mg tan h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,8 gam Mg tan hết trong HNO3 và HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 2,464 lít hỗn hợp Y trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí) có tổng khối lượng 3,02 gam. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị m là: A. 18,346 B. 16,942 C. 18,545 D. 19,535

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nY = 0,11 —> MY = 27,45 —> Y gồm NO (0,1) và H2 (0,01) Bảo toàn electron: 2nMg = 3nNO + 2nH2 + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,01 Muối gồm MgCl2 (0,2) và NH4Cl (0,01) —> m muối = 19,535

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP