Đốt cháy hoàn toàn 0 5 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm Gly, Ala-Ala, Gly-Val-Val bằng oxi vừa đủ thu được 8,1 mol hỗn hợp khí và hơi. Thủy phân hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X trong NaOH vừa đủ thì thu được số (gam) muối là: A.134,64 B.182,64 C.129,10 D.140,64

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài này không đủ dữ kiện để tính đâu, chỉ tính được C = 7,6 rồi coi như X chỉ có G và G-V-V, sau đó lại coi như X chỉ có A-A và G-V-V để tính muối. Nói chung là đề tào lao

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP