Cho một lượng sắt dư tan trong HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng sắt dư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng sắt dư tan trong HNO3 loãng thu được dung dịch C có màu nâu nhạt. Hỏi trong X chủ yếu có hợp chất gì ??

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch C chứa Fe(NO3)2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP