Công thức cấu tạo của C6H10O2N2??...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Công thức cấu tạo củ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Công thức cấu tạo của C6H10O2N2??

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chất này có tính chất hay đặc điểm gì mới viết được chứ, chung chung thì nhiều sao viết hết nổi?

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP