Đem hòa tan 12 57 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đem hòa tan 12,57 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đem hòa tan 12,57 gam hỗn hợp A gồm 3 muối khan là BaCl2, MgCl2, AgNO3 vào nước (dư) thấy tạo kết tủa B và dung dịch C. Lọc tách kết tủa B, dung dịch C chỉ chứa 2 muối nitrat. Cho dung dịch C tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M tạo ra kết tủa D và dung dịch G. Đem nung D ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thu được m1 gam chất rắn I. Dung dịch G được trung hòa hoàn toàn bằng dung dịch HNO3 (vừa đủ) được dung dịch H, dung dịch này phản ứng vừa đủ với 350 ml dung dịch Na2CO3 0,1M tạo ra lượng kết tủa tối đa là m2 gam. Tìm m1 và m2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol BaCl2, MgCl2, AgNO3 —> mA = 208a + 95b + 170c = 12,57 (1) BaCl2 + 2AgNO3 —> Ba(NO3)2 + 2AgCl a…………….2a……………..a MgCl2 + 2AgNO3 —> Mg(NO3)2 + 2AgCl b…………….2b………………b —> nAgNO3 = 2a + 2b = c (2) Mg(NO3)2 + Ba(OH)2 —> Ba(NO3)2 + Mg(OH)2 b………………….b……………….b………………b Ba(OH)2 + 2HNO3 —> Ba(NO3)2 + 2H2O 0,02-b……………………….0,02-b Ba(NO3)2 + Na2CO3 —> BaCO3 + 2NaNO3 a + 0,02…….. a + 0,02 —> nNa2CO3 = a + 0,02 = 0,035 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,015; b = 0,01 và c = 0,05 m1 = mMgO = 40b = 0,4 gam m2 = mBaCO3 = 197(a + 0,02) = 6,895 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP