Cho hỗn hợp X gồm 5 76 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 5,76 gam Cu và 18,56 gam Fe3O4 vào 240ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam rắn không tan. Gía trị m là A. 6,56 B. 10,04 C. 5,28 D. 0,64

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Fe3O4 + 4H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O 0,08………..0,24 0,06…………0,24…………..0,06 0,02 Cu + Fe2(SO4)3 —> 2FeSO4 + CuSO4 0,09…….0,06 0,06…….0,06 0,03 m rắn = mFe3O4 dư + mCu dư = 6,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP