Tách các chất ra khỏi hỗn hợp K2SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tách các chất ra khỏ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tách các chất ra khỏi hỗn hợp K2SO4, Fe(OH)2 và SiO2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hòa tan vào H2O, lọc thu được dung dịch K2SO4, cô cạn thu K2SO4. Chất rắn không tan là Fe(OH)2 và SiO2. Cho phần không tan vào HCl, lọc thu lấy SiO2. Thêm NaOH dư vào dung dịch, lọc thu lấy Fe(OH)2. Fe(OH)2 + HCl —> FeCl2 + H2O FeCl2 + NaOH —> Fe(OH)2 + NaCl

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP