Hỗn hợp X gồm một axit no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức mạch hở và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam hỗn hợp X thu được 7,168 lít CO2 và 3,6 g nước. Mặt khác đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y. Toàn bộ Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đun nóng thu được 44,64 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng tạo este giữa axit và ankin là A. 75%. B. 50%. C. 80%. D. 60%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2nO2 (a mol) CmH2m-2 (b mol) nCO2 = na + mb = 0,32 nH2O = na + mb – b = 0,2 mX = a(14n + 32) + b(14m – 2) = 6,8 —> a = 0,08 và b = 0,12 —> 0,08n + 0,12m = 0,32 —> 2n + 3m = 8 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 1 và m = 2 là nghiệm duy nhất. HCOOH + CH≡CH —> HCOOCH=CH2 0,08…………0,12 x………………..x………………..x 0,08-x……..0,12-x……………..x nAg = 2(0,08 – x) + 4x nAg2C2 = 0,12 – x m↓ = mAg + mAg2C2 = 44,64 —> x = 0,06 —> H = x/0,08 = 75%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP