Viết thứ tự các phương trình xảy ra...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết thứ tự các phươ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết thứ tự các phương trình xảy ra trong các thí nghiệm sau: a) Cho từ từ Na vào dung dịch HCl. b) Cho từ từ HNO3 loãng đến dư vào dung dịch Na2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
a. Na + HCl —> NaCl + H2 Na + H2O —> NaOH + H2 b. HNO3 + Na2CO3 —> NaNO3 + NaHCO3 HNO3 + NaHCO3 —> NaNO3 + CO2 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP