Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hoàn toàn V ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH 1,4M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 11,82 gam kết tủa. Tính V? hoahocdream trả lời 10.11.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nK2CO3 = 0,02 & nKOH = 0,14 Dung dịch X chứa: nCO32- = nBaCO3 = 0,06 nK+ = 0,18 —> Ion còn lại là HCO3- hoặc OH-. TH1: Nếu ion còn lại là HCO3- —> nHCO3- = 0,18 – 0,06.2 = 0,06 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,06 + 0,06 – 0,02 = 0,1 mol —> V = 2,24 lít TH2: Nếu ion còn lại là OH- Bảo toàn C —> nCO2 = 0,06 – 0,02 = 0,04 —> V = 0,896 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP