Một khoáng chất có chứa 20 93% Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một khoáng chất có c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một khoáng chất có chứa 20,93% Al, 21,7% Si còn lại là oxy và hidro (về khối lượng). Hãy xác định công thức đơn giản nhất của khoáng chất này.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP