Hấp thụ 4 48 lít CO2 đktc vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ 4,48 lít CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH xM và NaOH 1M. Sau các phản ứng xảy ra hoàn toàn làm khô dung dịch thu được 20,3 gam rắn khan. Giả sử trong quá trình làm khô không xảy ra phản ứng hóa học. Tìm x.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,2; nNa+ = 0,1; nK+ = 0,1x TH1: Sau phản ứng còn OH- dư —> nCO32- = nCO2 = 0,2 Bảo toàn điện tích —> nOH- dư = 0,1x + 0,1 – 0,4 m rắn = 0,1.23 + 0,1x.39 + 60.0,2 + 17(0,1x + 0,1 – 0,4) = 20,3 —> x = 111/56 TH2: Sau phản ứng không còn OH- dư —> nCO32- = a và nHCO3- = b Bảo toàn C —> a + b = 0,2 Bảo toàn điện tích —> 2a + b = 0,1 + 0,1x m rắn = 60a + 61b + 23.0,1 + 39.0,1x = 20,3 —> a = 0,05; b = 0,15; x = 1,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP