Cho 16 gam Cu vào 500 ml dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 16 gam Cu vào 50...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 16 gam Cu vào 500 ml dung dịch KNO3 1M, sau đó thêm tiếp 250ml dung dịch H2SO4 2M thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch A. a. Tính thể tích khí NO sinh ra ở đktc. b. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu = 0,25; nKNO3 = 0,5 và nH2SO4 = 0,5 3Cu + 8H+ + 2NO3- —> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,25….1……….0,5 0,25…2/3……..1/6…………0,25…….1/6 0…….1/3……..1/3 —> V NO = 56/15 lít Dung dịch A có thể tích 0,75 lít CM Cu2+ = 1/3 M CM H+ dư = CM NO3- dư = 4/9 M CM K+ = CM SO42- = 2/3M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP