Một dung dịch chứa 5 35 gam muối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một dung dịch chứa 5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một dung dịch chứa 5,35 gam muối MCl, cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau phản ứng thu được a gam một chất kết tủa và dung dịch X. Cho X tác dụng hết với dung dịch CuCl2 ta lại thu được 2a gam một chất kết tủa, biết tổng khối lượng hai lần kết tủa là 43,05 gam. Viết phương trình phản ứng. Xác định công thức hóa học của muối MCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = a/143,5 = x MCl + AgNO3 —> MNO3 + AgCl x…………………………………..x CuCl2 + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2AgCl x……………………………………………….2x —> mAgCl = 143,5(x + 2x) = 43,05 —> x = 0,1 —> M + 35,5 = 5,35/0,1 —> M = 18: NH4+ —> NH4Cl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP