Tính nồng độ H+ khi cân bằng của...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tính nồng độ H+ khi ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tính nồng độ H+ khi cân bằng của dung dịch NH3 1,5M biết Kcb=1,7.10^-5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH- 1,5 x………………….x………..x 1,5-x……………..x………..x —> Kcb = x.x/(1,5 – x) = 1,7.10^-5 —> x = 0,005 —> [H+] = 10^-14/x = 2.10^-12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP