Tiến hành điện phân dung dịch NaCl 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch NaCl 1,5M và CuSO4 0,5M đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 8,16 gam Al2O3. Tính m: A. 27,44 B. 24,74 C. 25,46 D. 26,45

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CuSO4 + 2NaCl —> Cu + Cl2 + Na2SO4 0,5x………..1,5x 0,5x…………..x……..0,5x….0,5x 0…………….0,5x 2NaCl + 2H2O —> H2 + Cl2 + 2NaOH 0,5x………………….0,25x….0,25x…0,5x 2NaOH + Al2O3 —> 2NaAlO2 + H2O 0,5x…………0,25x nAl2O3 = 0,25x = 0,08 —> x = 0,32 m giảm = mCu + mCl2 + mH2 = 27,44

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP