Đốt cháy hoàn toàn 0 06 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 4,77 mol O2, thu được 56,52 gam nước. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 78,9 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, nhiệt độ) lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được x gam muối. Tính x: A. 81,42 B. 85,92 C. 81,78 D. 86,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 3,14 Bảo toàn O —> nCO2 = 3,38 Bảo toàn khối lượng —> mX = 52,6 nX(1 – k) = nH2O – nCO2 —> k = 5 X có 3COO nên còn lại 2 liên kết pi C=C Trong phản ứng cộng H2: MX = 2630/3 —> nX = 0,09 X + 2H2 —> Y 0,09…0,18 —> mY = mX + mH2 = 79,08 nY = 0,09 —> nKOH = 0,27 và nC3H5(OH)3 = 0,09 Bảo toàn khối lượng: mY + mKOH = x + mC3H5(OH)3 —> x = 85,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP