Đun nóng 0 1 mol hợp chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,1 mol hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,1 mol hợp chất hữu cơ X với 160 gam dung dịch NaOH 5%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp muối và phần hơi chỉ chứa H2O có khối lượng là 153,8 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 1,0 mol O2, thu được Na2CO3 và hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80,0 gam kết tủa, đồng thời dung dịch thu được có khối lượng giảm 35,8 gam so với dung dịch ban đầu. Tổng số nguyên tử của các nguyên tố trong chất hữu cơ X là A. 20. B. 23. C. 22. D. 21.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong dung dịch NaOH: nNaOH = 0,2 và mH2O = 152 —> nH2O sản phẩm = (153,8 – 152)/18 = 0,1 X + 2NaOH —> Muối + H2O 0,1……0,2…………………0,1 Đốt muối —> nNa2CO3 = 0,1; nCO2 = 0,8 và nH2O = 0,5 Bảo toàn C —> nC = nCO2 + nNa2CO3 = 0,9 —> Số C = 9 Bảo toàn H —> nH = 0,5.2 + 0,1.2 – 0,2 = 1 —> Số H = 10 Bảo toàn O —> nO = (0,1.3 + 0,8.2 + 0,5 – 1.2) + 0,1 – 0,2 = 0,3 —> Số O = 3 —> C9H10O3 —> 22 nguyên tử.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP