a 0 2 mol khí cacbonic CO2 b...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon a) 0,2 mol khí cacbo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
a) 0,2 mol khí cacbonic (CO2) b) 2,2 mol muối (NaCl) c) 1,75 mol Na2SO4 d) 0,75 mol H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCO2 = 0,2(12 + 16.2) = 8,8 gam mNaCl = 2,2(23 + 35,5) = 128,7 gam mNa2SO4 = 1,75(23.2 + 32 + 16.4) = 248,5 gam mH2SO4 = 0,75(1.2 + 32 + 16.4) = 73,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP