Cho luồng khí CO đi qua một lượng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho luồng khí CO đi ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit (chứa Fe2O3) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn X và thoát ra hỗn hợp khí Y. Cho hấp thụ toàn bộ khí Y bằng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam. Đem chất rắn X hòa tan trong dung dịch HNO3 dư thu được 387,2 gam muối. Thành phần % khối lượng của Fe2O3 trong quặng là : A. 80% B. 60% C. 50% D. 40%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCO2 = 52,8 —> nO = nCO2 = 1,2 m quặng = mX + mO = 320 nFe = nFe(NO3)3 = 1,6 —> nFe2O3 = 0,8 —> %Fe2O3 = 0,8.160/320 = 40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP