Viết phương trình phản ứng khi cho Lysin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Viết phương trình ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Viết phương trình phản ứng khi cho Lysin tác dụng với dung dịch NaOH, lấy sản phẩm cho qua dung dịch HCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(NH2)2C5H9-COOH + NaOH —> (NH2)2C5H9-COONa + H2O (NH2)2C5H9-COONa + 3HCl —> (NH3Cl)2C5H9-COOH + NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP