tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với sắt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với sắt(III)oxit trong điều kiện không có không khí . Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng ( đã trộn đều ) thành 2 phần . Phần 2 nhiều hơn phần 1 là 134 gam. cho phần 1 tác dụng với lượng dư NaOH thấy có 16,8 lít H2 bay ra. hòa tan phần 2 bằng lượng dư dung dịch HCl thấy có 84 lít H2 bay ra. các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100%. các thể tích khí đo ở đktc. a) Viết phương trình phản ứng xảy ra b) tính khối lượng Fe tạo thành thành trong phản ứng nhiệt nhôm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP