Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 kim ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe và M (có hóa trị không đổi). Lấy 19,52 gam X chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch CuSO4 1M thu được 10,24 gam kim loại. Phần 2 đem hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,512 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y a) Hãy xác định tên kim loại M và tính % khối lượng mỗi chất trong X b) Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP