Hỗn hợp E gồm 2 peptit X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm 2 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm 2 peptit X, Y, trimetylamin và axit glutamic. Đốt cháy hoàn toàn m gam E (trong đó số mol của trimetylamin và axit glutamic bằng nhau) thu được 0,42 mol CO2, 0,0625 mol N2 và 0,4025 mol H2O. Giá trị của m gần nhất với: A. 9,1 B. 10,2 C. 8,3 D. 11,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H9N = nC5H9NO4 —> Thay 2 chất này thành chất trung bình C4H9NO2 (Giống amino axit) Quy đổi E thành: C2H3ON: 0,125 mol (Bảo toàn N) CH2: a mol H2O: b mol nCO2 = 0,125.2 + a = 0,42 —> a = 0,17 nH2O = 0,125.1,5 + a + b = 0,4025 —> b = 0,045 —> mE = 10,315

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP