Một hỗn hợp X gồm Al và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm Al và Cu có tổng khối lượng là 2,24 gam. Cho hỗn hợp X này vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X b) Nếu cho 2,24 g hỗn hợp X phẳn ứng với HNO3 đặc nguội dư thì thu được bao nhiêu ml NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Coi Al không tác dụng với muối Cu

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,1 —> nAl = 0,2/3 —> mAl = 1,8 mCu = 2,24 – 1,8 = 0,44 Với HNO3 đặc nguội, chỉ có Cu phản ứng nên: nNO2 = 2nCu = 0,01375 —> V = 0,308 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP