Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu (Fe chiếm 36% về khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3 tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,68 gam chất rắn X, dung dịch Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO2 và NO. %V của NO2 trong hỗn hợp Z gần với giá trị nào nhất A. 34% B. 75% C. 17% D. 83%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNO2 = a và nNO = b —> nZ = a + b = 0,3 nHNO3 = 2a + 4b = 0,7 —> a = 0,25 và b = 0,05 —> %VNO2 = 83,33%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP