Hỗn hợp X gồm 3 peptit A B...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 peptit A, B, C (tỷ lệ mol tương ứng 3:2:1; tổng số liên kết peptit trong các phân tử A, B, C là 11; các peptit đều được tạo đồng thời bởi Gly, Ala và Val). Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn được 686,1 gam muối khan, còn nếu cũng cho lượng X trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch được 607,8 gam muối khan. Peptit có phân tử khối cao nhất có khả năng hiện diện trong hỗn hợp X trên có khối lượng bao nhiêu gam? A. 92,8 gam B. 100 gam C. 112,8 gam D. 86,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP