Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa AgN...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Thêm một lượng hỗn hợp gồm 0,81 gam Al và 2,8 gam Fe vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ mol của hai muối là bao nhiêu? A. 0,3 B. 0,4 C. 0,42 D. 0,45

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nAl = 0,03 và nFe = 0,05 nAgNO3 = nCu(NO3)2 = x Y gồm 3 kim loại là Ag (x mol), Cu (x mol) và Fe dư (0,035 mol – Tính từ nH2) —> nFe phản ứng = 0,05 – 0,035 = 0,015 Bảo toàn electron: 0,03.3 + 0,015.2 = x + 2x —> x = 0,04 —> CM = 0,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP