Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4:1), trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn nH2 = 4 và nN2 = 1 —> n ban đầu = 5 Áp suất giảm 9% —> Số mol giảm 9% —> n sau phản ứng = 5 – 5.9% = 4,55 N2 + 3H2 2NH3 1………….4 x…………..3x……………….2x 1-x………4-3x……………….2x —> 1 – x + 4 – 3x + 2x = 4,55 —> x = 0,225 —> H = x/1 = 22,5%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP