Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ 250ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y và 3,136 lit hỗn hợp khí NO2, NO (đktc). Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 là 20,143. Tính giá trị m và CM HNO3?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO2 = a và nNO = b —> a + b = 0,14 và 46a + 30b = 0,14.20,143.2 —> a = 0,09 và b = 0,05 nCuO = nFeO = nFe3O4 = x Bảo toàn electron: x + x = a + 3b —> x = 0,12 —> mX = 59,28 nO = nCuO + nFeO + 4nFe3O4 = 0,72 nHNO3 = 2a + 4b + 2nO = 1,82 —> CM = 7,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP