Hòa tan 79 92 gam hợp chất X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 79,92 gam hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 79,92 gam hợp chất X là tinh thể muối sunfat ngậm nước của kim loại R (chỉ có một hóa trị duy nhất) vào nước rồi chia dung dịch thành ba phần bằng nhau. Thổi khí NH3 dư vào phần một, lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi, thu được 4,08 gam chất rắn là hợp chất của R. Thêm lượng dư dung dịch Ba(NO3)2 vào phần hai, được 27,96 gam kết tủa. a) Tìm công thức của X b) Cho 250 ml dung dịch KOH vào phần ba, tạo ra 2,34 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch KOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 26,64 gam, số mol là a. Phần 1: R2(SO4)n.kH2O —> 2R(OH)n —> R2On a……………………………………………..a —> a(2R + 16n) = 4,08 (1) Phần 2: R2(SO4)n.kH2O —> nBaSO4 a……………………………..na —> na = 0,12 Thế a = 0,12/n vào (1) —> R = 9n —> n = 3 và R = 27: Al —> a = 0,04 mAl2(SO4)3.kH2O = 0,04(342 + 18k) = 26,64 —> k = 18 —> Al2(SO4)3.18H2O Phần 3: nAl(OH)3 = 0,03 TH1: Al2(SO4)3 + 6KOH —> 2Al(OH)3 + 3K2SO4 …………………0,09………..0,03 —> CM KOH = 0,36 TH2: Al2(SO4)3 + 6KOH —> 2Al(OH)3 + 3K2SO4 0,04…………….0,24……….0,08 —> nAl(OH)3 bị hòa tan = 0,08 – 0,03 = 0,05 Al(OH)3 + KOH —> KAlO2 + 2H2O 0,05………..0,05 —> nKOH tổng = 0,29 —> CM KOH = 1,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP