Đốt cháy hoàn toàn 0 08 mol oligopeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol oligopeptit X (chỉ chứa gốc alanyl). Hấp thụ toàn bộ sản cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng 58,08 gam. X là: A. đipeptit B. tripeptit C. tetrapeptit D. pentapeptit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CnH2n+2-xNxOx+1 (0,08 mol) X tạo từ Ala nên n = 3x Đốt X —> mCO2 + mH2O = 44.0,08n + 18.0,08(n + 1 – 0,5x) = 58,08 —> n = 12 và x = 4 Vậy X là tetrapeptit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP