Cho V lít khí CO2 ở đktc hấp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V lít khí CO2 (ở...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là: A. 6,272 lít B. 8,064 lít C. 8,512 lít D. 2,688 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,2 và nBa(OH)2 = 0,15 nBaCO3 = 0,14 —> Dung dịch thu được chứa K+ (0,2), Ba2+ (0,01). Bảo toàn điện tích —> nHCO3- = 0,22 Bảo toàn C —> nCO2 = nBaCO3 + nHCO3- = 0,36 —> V = 8,064

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP