Có hai hidrocacbon có thành phần phần trăm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hai hidrocacbon c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hai hidrocacbon có thành phần phần trăm các nguyên tố giống nhau: 92,3%C và 7,7%H. Tỉ khối chất thứ nhất so với hidro là 13. Khối lượng 1 lit chất thứ hai ở trạng thái hơi (đktc) nặng 3,48 gam. Xác định CTPT của 2 hidrocacbon trên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C : H = 92,3/12 : 7,7 = 1 : 1 —> CTĐGN là CH M = 26 —> Chất thứ nhất là C2H2. Chất thứ 2 có M = 3,48.22,4 = 78 —> C6H6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP