Chỉ dùng 1 hóa chất không dùng chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ dùng 1 hóa chất ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ dùng 1 hóa chất (không dùng chất chỉ thị màu) hãy nhận biết các lọ dung dịch sau: (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dùng Ba(OH)2: + Kết tủa và khí mùi khai là (NH4)2CO3: (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 + H2O + Kết tủa là NaHCO3: NaHCO3 + Ba(OH)2 —> NaOH + BaCO3 + H2O + Khí mùi khai là NH4NO3: NH4NO3 + Ba(OH)2 —> Ba(NO3)2 + NH3 + H2O Còn lại là NaNO3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP